החיפוש הניב 643 תוצאות

חזור לחיפוש מתקדם

Re: ה"כוכב" העולה בעולם המוזיקה הרה"צ מענדל ראטה

{ ARCHIVE_JUMP }
אם יאפשר לי זמני אשכתב ואתרגם את השיר שבקליפ, מילה במילה מהקליפ המדובר: איך פאהר קיין אומן ראש השנה, קיין אומן... אומן... מיין ראש השנה איז העכער פון אלעס, קום קיין אומן און פרעג נישט קיין שאלות. איך בין נישט ברסלב, ניין ניין ניין, איך בין נישט חב"ד, ניין ניין ניין. איך בין א איד, יא יא יא, אי...
על ידי מרן ראש הממשלה שליט''א
15 ספטמבר 2016, 06:11
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: תופעת הנשירה ופתרונות למניעתה (ה"כוכב" מענדל ראטה)
תגובות: 581
צפיות: 375328

Re: השגחה פרטית - ואשכול דיעות במגוון נושאים (הר' קוק)

{ ARCHIVE_JUMP }
מצו"ב ערוך מחדש המכתב הנ"ל
ב2 פורמטים
על הספינה רש''י.pdf
(62.19 KiB) הורד 98 פעמים

על הספינה פרנק.pdf
(63.72 KiB) הורד 99 פעמים


ולקוראים יונעם ותבוא עליהם ברכת טוב ושלו'

הרייששיבה
על ידי מרן ראש הממשלה שליט''א
15 ספטמבר 2016, 05:36
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: דיון אודות הר' קוק (והשגחה פרטית)
תגובות: 280
צפיות: 139791

Re: מכתב "על הספינה" של האדמו"ר מגור זצ"ל בעל האמרי אמת

{ ARCHIVE_JUMP }
שמעתי ע"ד השערורי' שעשו מכתבי עמל להפוך הקערה ע"פ לכתוב מה שנדבר באספת וויען – וקל וחומר מה שדברתי בגלוי, הפכוהו מכה"ע החפשיים בירושלים, עד שנאלצתי ליתן הכחשה בשליחות שני הרבנים הנחתמים בשמי. מובן, יכלו להפוך מה שנדבר בחדרי חדרים – אמת כי חז"ל אמרו: "כל מילתא דעבידא לאגלוי ל...
על ידי מרן ראש הממשלה שליט''א
15 ספטמבר 2016, 05:28
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: מכתב "על הספינה" של האדמו"ר מגור זצ"ל בעל האמרי אמת
תגובות: 7
צפיות: 2970

Re: מכתב "על הספינה" של האדמו"ר מגור זצ"ל בעל האמרי אמת

{ ARCHIVE_JUMP }
נקראתי להאספה של אגודת ישראל וגם שמה בקשתי שיעסקו בעניני האגודה ולא במחלוקת, כי אני קורא על האגודה, כנסי' שהיא לשם שמים, שסופה להתקיים, והגם ששנינו ג"כ מחלוקת לש"ש סופה להתקיים, אולם שם במחלוקת לש"ש שואל התנא: איזה מחלוקת שהיא לש"ש, ומשיב כגון: מחלוקת הלל ושמאי, ללמדנו דעת, כי לנ...
על ידי מרן ראש הממשלה שליט''א
15 ספטמבר 2016, 05:18
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: מכתב "על הספינה" של האדמו"ר מגור זצ"ל בעל האמרי אמת
תגובות: 7
צפיות: 2970

Re: מכתב "על הספינה" של האדמו"ר מגור זצ"ל בעל האמרי אמת

{ ARCHIVE_JUMP }
אח"כ נתראיתי עם הרבנים הזקנים הרה"ג ר' חיים זאנענפעלד והרה"ג ר' ירוחם דיסקין שי' שיבטלו את קול השופר והחרם והגידופים והם מוכנים לחתום ע"ז, כאשר גם הרה"ג ר' אברהם קוק שי' כתב כנ"ל. אולם הם מוסיפים, שכתבו רק מכתבים לרבנים לדון על לשונות הללו, אם כשרים לבוא בקהל, אך סביבם ...
על ידי מרן ראש הממשלה שליט''א
15 ספטמבר 2016, 04:53
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: מכתב "על הספינה" של האדמו"ר מגור זצ"ל בעל האמרי אמת
תגובות: 7
צפיות: 2970

Re: מכתב "על הספינה" של האדמו"ר מגור זצ"ל בעל האמרי אמת

{ ARCHIVE_JUMP }
והנה בחו"ל הי' מושג וציור אחר ממה שהוא באמת. כי עפ"י הידיעות הי' נחשב הרה"ג הרא"ק שי' כאלו הי' רב נאור ורודף שלמונים, ויצאו נגדו בחרמות וגדופים. וגם מערכות ה"יוד" ו"הדרך" הביאו לפעמים מידיעות האלו שיצאו מצד אחד. ואולם לא זה הדרך לשמוע רק מצד אחד, יהי' מי שיהי'...
על ידי מרן ראש הממשלה שליט''א
15 ספטמבר 2016, 04:34
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: מכתב "על הספינה" של האדמו"ר מגור זצ"ל בעל האמרי אמת
תגובות: 7
צפיות: 2970

Re: מכתב "על הספינה" של האדמו"ר מגור זצ"ל בעל האמרי אמת

{ ARCHIVE_JUMP }
והנה כאשר רציתי להשתדל בדבר חזוק האגודה נוכחתי, שמניעת התרכזות והתרחבות של אגודת שא"י (שלומי אמוני ישראל) בירושלים, הוא: כי מנהלי האגודה בשם, נמשכו בראשם ורובם במחלוקת הרבנים, וממילא האנשים שאין חפצים לכנוס במחלוקת אינם יכולים להמנות בין אנשי האגודה ומכש"כ אותם האנשים המחזיקים בהרה"ג ...
על ידי מרן ראש הממשלה שליט''א
15 ספטמבר 2016, 03:51
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: מכתב "על הספינה" של האדמו"ר מגור זצ"ל בעל האמרי אמת
תגובות: 7
צפיות: 2970

Re: מכתב "על הספינה" של האדמו"ר מגור זצ"ל בעל האמרי אמת

{ ARCHIVE_JUMP }
בערים אחרות ובמושבות לא הייתי זולת בחברון, יען בפעם הראשונה בהיותי בארץ הק' לא חפצתי להיות יותר מד' שבועות שלא יהי' אצלי ברגילות, כמבואר בחז"ל, שכל יותר משלשים נקרא רגיל. מחברון שבתי בכאב אנוש, כי חרפה שברה לבי בראותי, איך שפחה תירש גבירתה, כי במקום מערת המכפלה, שרשאים אנו ללכת איננו יכולים להל...
על ידי מרן ראש הממשלה שליט''א
15 ספטמבר 2016, 03:44
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: מכתב "על הספינה" של האדמו"ר מגור זצ"ל בעל האמרי אמת
תגובות: 7
צפיות: 2970

Re: מכתב "על הספינה" של האדמו"ר מגור זצ"ל בעל האמרי אמת

{ ARCHIVE_JUMP }
בקרתי את הנציב ה' אליעזר סעמועל והבטיח שיסייע להחרדים להתישב להיות להם כל הזכיות שנתנו לחברות אחרות, והרשני להודיע זאת בשמו, אולם הוסיף תנאי כי יהיו בשלום עם התושבים הנכרים, ואמרתי כי מובטחני בזה, וראיתי שצהבו פניו, על שאלתו למספר החברים של אגודתנו, השבתי שמגיע לאלפים (הגם שאני יודע כי מגיע לרבבות, ...
על ידי מרן ראש הממשלה שליט''א
15 ספטמבר 2016, 03:38
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: מכתב "על הספינה" של האדמו"ר מגור זצ"ל בעל האמרי אמת
תגובות: 7
צפיות: 2970

מכתב "על הספינה" של האדמו"ר מגור זצ"ל בעל האמרי אמת

{ ARCHIVE_JUMP }
-מכתב מעל הספינה בחזירתו מא"י בתרפ"א- בעזה"י, ז' אייר – על הספינה. לבני וחתני ויו"ח, ה' עליהם יחיו. - עתה הנני להודיעכם את השקפתי בעניני אה"ק. הנה פחד ורחב לבבי והתענגתי מזיו כבודה. בקרתי מוסדותי' וגם הישיבות והת"ת שתחת השגחת החרדים ומצאתי בכולם כי טוב, אולם נצרכים לסיו...
על ידי מרן ראש הממשלה שליט''א
15 ספטמבר 2016, 03:38
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: מכתב "על הספינה" של האדמו"ר מגור זצ"ל בעל האמרי אמת
תגובות: 7
צפיות: 2970

Re: השגחה פרטית - ואשכול דיעות במגוון נושאים (הר' קוק)

{ ARCHIVE_JUMP }
בעזה"י החילותי לשכתבו ואעלנו באשכול נפרד בכאן והעניינים הנוגעים לאשכול זה אעתיקם לכאן.
על ידי מרן ראש הממשלה שליט''א
15 ספטמבר 2016, 03:36
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: דיון אודות הר' קוק (והשגחה פרטית)
תגובות: 280
צפיות: 139791

Re: השגחה פרטית - ואשכול דיעות במגוון נושאים (הר' קוק)

{ ARCHIVE_JUMP }
מצו"ב מכתב האמרי אמת מהדפוס הישן של ה"אוסף מכתבים"
על הספינה.pdf
(517.03 KiB) הורד 52 פעמים

(קרעדיט לhebrewbooks.org)
על ידי מרן ראש הממשלה שליט''א
15 ספטמבר 2016, 02:19
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: דיון אודות הר' קוק (והשגחה פרטית)
תגובות: 280
צפיות: 139791

Re: השגחה פרטית - ואשכול דיעות במגוון נושאים (הר' קוק)

{ ARCHIVE_JUMP }
ידוע אכן שהרה"ק רי"ד מבעלזא היה תקיף בקנאותו ויתכן שאמר כדברים אלה. כמו"כ ידוע שהאדמו"ר מגור זצ"ל שבעת ביקורו בארה"ק ביקר את הרב דיפו, וכיבדו מאוד, עד כדי כך שגדולי הקנאים הפיצו כתבי פלסתר בהם נכתב "אברהם אברהם לגזירה שוה" ועוד כהנה לשונות, כידוע יחסם המכבד של...
על ידי מרן ראש הממשלה שליט''א
14 ספטמבר 2016, 21:24
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: דיון אודות הר' קוק (והשגחה פרטית)
תגובות: 280
צפיות: 139791

Re: השגחה פרטית - ואשכול דיעות במגוון נושאים (הר' קוק)

{ ARCHIVE_JUMP }
אוה, הרבדק"ק, בוא ונראה אותך מעשיר את האשכול בידיעותיך,

הגיע הזמן שמישהו יכתוב לעניין,

נמאס מהקש וגבבא [*] ששרר כאן עד כה[*](תגובא=תגובת גבבא, - כפלשון)
על ידי מרן ראש הממשלה שליט''א
12 ספטמבר 2016, 04:53
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: דיון אודות הר' קוק (והשגחה פרטית)
תגובות: 280
צפיות: 139791

Re: מה הייתם מציעים לטראמפ להגיב על אירוע ההתמוטטות של קלינט

{ ARCHIVE_JUMP }
עכשיו בנימה קצת יותר רצינית לו יצוייר שקלינטון פורשת מהמירוץ עקב מצבה הרפואי הבחירות הוכרעו??? קיבלתי במייל בהינתן שקלינטון פורשת מהמירוץ (אפשרות שהקמפיין טרם התייחס אליה), המפלגה תתכנס בפורום מוגדר מראש ותבחר ברוב של 50% מועמד חדש. המועמד לא חייב להיות הסגן הנוכחי (טים קיין) וגם לא היריב העיקרי בפ...
על ידי מרן ראש הממשלה שליט''א
12 ספטמבר 2016, 04:27
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: מה הייתם מציעים לטראמפ להגיב על אירוע ההתמוטטות של קלינטון ?
תגובות: 8
צפיות: 3023

Re: ה"כוכב" העולה בעולם המוזיקה הרה"צ מענדל ראטה

{ ARCHIVE_JUMP }
איני יודע מי מבין המגיבים דלמעלה מכיר את ר' מענדעלע.. אני הקטן נמנה על חוג ידידיו משכבר הימים עוד בטרם הפך לסלבריטאי עוד דבר איני יודע מי מבין המגיבים דלעיל האזין/צפה בקובץ הזה http://www.jdn.co.il/video/738226 מרישא עד גמירא, ופרט נוסף הבנת שפת האידיש... להבין מה בדיוק הוא מסביר, הוא לא קימץ בדיבור...
על ידי מרן ראש הממשלה שליט''א
12 ספטמבר 2016, 04:06
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: תופעת הנשירה ופתרונות למניעתה (ה"כוכב" מענדל ראטה)
תגובות: 581
צפיות: 375328

Re: *********אשכול הבדיחות *********

{ ARCHIVE_JUMP }
אתה מעשן? גבר : כן אישה : כמה קופסאות ביום? גבר : 3 אישה : כמה זמן אתה מעשן? גבר : 15 שנה אישה : וכמה עולה קופסא? גבר : 25 אישה : אתה מבזבז ביום 75 שקל על סיגריות, בשנה זה 27 אלף ב15 שנה בזבזת 415,000 שקל, יכלת לקנות בזה פרארי! הגבר : ואת מעשנת? אישה : לא. גבר : אז איפה הפרארי שלך ?? ["] אני ש...
על ידי מרן ראש הממשלה שליט''א
12 ספטמבר 2016, 03:50
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: *********אשכול הבדיחות *********
תגובות: 5790
צפיות: 7373027

Re: למי יש את המספר של קול וויז'ניץ?

{ ARCHIVE_JUMP }
בעיקר במוצ"ש-ראשון יש שם עדכון מפורט על מהלך השבת בחצר הקודש מתואר בפרוטרוט בצורה מעוררת השתאות...
:twisted: :lol:: ;)
על ידי מרן ראש הממשלה שליט''א
08 ספטמבר 2016, 21:47
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: למי יש את המספר של קול וויז'ניץ?
תגובות: 5
צפיות: 1659

Re: ה"כוכב" העולה בעולם המוזיקה הרה"צ מענדל ראטה

{ ARCHIVE_JUMP }
בן אדם שנקרא אצלינו "עוף מוזר" בקהילות החסידיות. יש לו את השיטה של ברסלב וכפי ששמעתי הוא כבר לא הכוכב העולה אלא הוא כבר לאחר השיא שלו - הוא כבר בצד השני... אחרי השיא... למה כולם מדברים פה מ'עוצמת הרגש' ? זה לא נראה לי איי איי איי שכולם מדברים פה באותו סגנון... נראה לי ש... כי זאת המציאות....
על ידי מרן ראש הממשלה שליט''א
06 ספטמבר 2016, 16:47
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: תופעת הנשירה ופתרונות למניעתה (ה"כוכב" מענדל ראטה)
תגובות: 581
צפיות: 375328

Re: מזל טוב לעכביש, היכנסו ואחלו !!!!!!!

{ ARCHIVE_JUMP }
מזל טוב להודעה ה1000!!!
לכידה.GIF
1000
לכידה.GIF (20.38 KiB) נצפה 28230 פעמים
על ידי מרן ראש הממשלה שליט''א
04 ספטמבר 2016, 00:51
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: מזל טוב לעכביש, היכנסו ואחלו !!!!!!!
תגובות: 115
צפיות: 44290

Re: קול חי VS קול ברמה

{ ARCHIVE_JUMP }
מאז שקול חי חטפו חזרה את תותחי קול ברמה זה המצב, חוץ מחמישי ב8 בערב, מעולם אני לא רואה מישהו מקשיב לתחנה הזאת [אה, אולי גם מצרפי] (חלקם חזרה חלקם חטפו) משה גלסנר לפעמים הרבה יותר מענין מאבי מימרן. !!! היא הנותנת גלסנר שהיה פרשן פוליטי בקול חי הפך למגיש אקטואליה בקול ברמה. שתבינו את הבדלי הרמה. אין ב...
על ידי מרן ראש הממשלה שליט''א
29 אוגוסט 2016, 06:57
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: קול חי VS קול ברמה
תגובות: 63
צפיות: 28920

Re: השגחה פרטית - ואשכול דיעות במגוון נושאים

{ ARCHIVE_JUMP }
אין מביאין ראיה לדעת רוב מנין ובנין של גדולי ישראל (עכ"פ צדיקי הדורות הקודם מחצרות חסידים) ע"י גיבוב ציטוטים מרבני המתנגדים הקנאים אם יש איזה מ"ד אחד שתמהתי לראותו ברשימה זהו גאון הגאונים החסיד מראגאטשאוו זי"ע טמא: גאון הגאונים מרן רבי יוסף ראזין (הרוגצ'אבי) זה ממש מחסידי קמאי :l...
על ידי מרן ראש הממשלה שליט''א
22 אוגוסט 2016, 13:17
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: דיון אודות הר' קוק (והשגחה פרטית)
תגובות: 280
צפיות: 139791

Re: מזל טוב לחברים ותיקים

{ ARCHIVE_JUMP }
לכידה.GIF
לכידה.GIF (28.71 KiB) נצפה 49616 פעמים
שימו לב לממוצע היומי של ס"ק

נראה לי שהוא שובר שיאים
על ידי מרן ראש הממשלה שליט''א
21 אוגוסט 2016, 01:59
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: מזל טוב לחברים ותיקים
תגובות: 1958
צפיות: 1183366

Re: פיגועים באירופה

{ ARCHIVE_JUMP }
סבא קשישא כתב:פיגוע נוסף בצרפת. לפחות שמונה הרוגים.

מה הפרטים?
על ידי מרן ראש הממשלה שליט''א
21 אוגוסט 2016, 01:58
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: פיגועים באירופה
תגובות: 89
צפיות: 35249

Re: מה הקשר?!

{ ARCHIVE_JUMP }
נראה לי שזה פרס שסבא קשישא קיבל על פתרונו נכונה באשכולות הנ"ל.
:lol::
על ידי מרן ראש הממשלה שליט''א
21 אוגוסט 2016, 00:07
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: מה הקשר?!
תגובות: 55
צפיות: 16247

Re: השגחה פרטית

{ ARCHIVE_JUMP }
סבא קשישא כתב:עלה זית וראש ישיבה,
חדלו מאמצים!
יש כאלו שלא נותנים לעובדות לבלבל אותם!
מה שנקרא: ראש בקיר!


עכ"פ לצאת יד"ח חדוותא דשמעתתא בליבון העניינים יצאנו.

ייש"כ על הערתך ואקיים דברי חז"ל דאין מסרבין לזקן זה שקנה חכמה
ואשתדל לציית לדבריך ולהפסיק בעניין הזה.

וממני יראו וכן יעשו

הרייששיבה
על ידי מרן ראש הממשלה שליט''א
16 אוגוסט 2016, 23:03
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: דיון אודות הר' קוק (והשגחה פרטית)
תגובות: 280
צפיות: 139791

Re: אשכול החידות

{ ARCHIVE_JUMP }
ראובן המרויח שמעון מקבל 3,000,000 וראובן מקבל 8,053,063.68 לפי החשבון שלנו יצאה התוצאה הבאה: 5,368,709.12 ממש מתנצל אתה צודק ואיני זוכר מה היתה הטעות כעת נזכרתי שלא הכפיל ונתן ביום האחרון אלא בכל יום נתן לו כפי התוצאה, אם כן יוצא התוצאה בחיבור כל נתינות אגורות הימים מיום א' עד יום ל' כדלהלן: 10,737...
על ידי מרן ראש הממשלה שליט''א
16 אוגוסט 2016, 22:56
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: אשכול החידות
תגובות: 1118
צפיות: 819695

Re: השגחה פרטית

{ ARCHIVE_JUMP }
כאשר האיש המתקרא קוק(ו) נפטר, אז החזון איש פנה לעסוק עם סובביו ב"מעלותיו" של האיש הלז, ובחרבנות שהוא עשה. והסביר, כי אין מטרתו לעסוק ברשעתו של הלז, אלא כדי למנוע אחרים ליפול בחיק השודד הלז. בעבר עוד היו גדולים שאחזו ממנו קצת (או שכן או שלא), אבל כמו שניתן לראות העוילם אינו גוילעם, וכבר עש...
על ידי מרן ראש הממשלה שליט''א
16 אוגוסט 2016, 22:42
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: דיון אודות הר' קוק (והשגחה פרטית)
תגובות: 280
צפיות: 139791

Re: השגחה פרטית

{ ARCHIVE_JUMP }
חוזר בתשובה כתב:ומה פשר שם הפרופיל שלך?


מעיד על שאיפותיי הנעלות... :lol::
על ידי מרן ראש הממשלה שליט''א
16 אוגוסט 2016, 21:48
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: דיון אודות הר' קוק (והשגחה פרטית)
תגובות: 280
צפיות: 139791

Re: השגחה פרטית

{ ARCHIVE_JUMP }
מרן! אולי תסביר לנו מה פשרה של תמונת הפרופיל שלך? תמונה ידועה קצת לפני נפילת הממשלה הקודמת באחד הפיליבסטרים הנודעים שערכו חברי הכנסת עמוק אל תוך הלילה שבסופו של דבר סייעו להפלת ממשלת לפיד הידועה לשמצה נראה המאבטח מאחור בנשק דרוך ומזוית הצילום נראה למתבונן כביכול מכוין הוא את נשקו לעבר ראשו של מרן מ...
על ידי מרן ראש הממשלה שליט''א
16 אוגוסט 2016, 21:39
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: דיון אודות הר' קוק (והשגחה פרטית)
תגובות: 280
צפיות: 139791

Re: השגחה פרטית

{ ARCHIVE_JUMP }
אה, ב"ה, בהשגחה פרטית הפך האשכול הזה לאשכול בעניין הדרך למחות בעוכרי ישראל.

כותרת מתאימה!!!
:oops:
על ידי מרן ראש הממשלה שליט''א
15 אוגוסט 2016, 15:57
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: דיון אודות הר' קוק (והשגחה פרטית)
תגובות: 280
צפיות: 139791

Re: כינוס החירום בלונדון "מעמד הצלת ילדי סטמפורד היל משמד"

{ ARCHIVE_JUMP }
שמעתי שגוייסו 6,000,000£ למטרה קדושה ונעלית זו. של הוצאות המשפט בכדי שלא יעבירו ההורים את ילדיהם לחינוך ודרך חיים כפרנית ומופקרת ה"י, ושח לי אחד מחשובי אנ"ש שאילו היו מגייסים את הסכום הזה בזמנו למערכה להצלת הטובעים בים של סחי ומאוס הנלכדים ברחבי הרשת, היו גם משלמים פחות, וגם מצילים את נפשו...
על ידי מרן ראש הממשלה שליט''א
15 אוגוסט 2016, 04:28
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: כינוס החירום בלונדון "מעמד הצלת ילדי סטמפורד היל משמד"
תגובות: 8
צפיות: 3596

Re: אשכול החידות

{ ARCHIVE_JUMP }
מרן ראש הישיבה כתב:
שימי התימני כתב:ראובן המרויח
שמעון מקבל 3,000,000
וראובן מקבל 8,053,063.68


לפי החשבון שלנו יצאה התוצאה הבאה: 5,368,709.12ועוד יותר תמיהה לי איך אף אחד ממבקרי הפורום לא יורד לפרטים הקטנים ומוחה מחאה כדת של חשבון.
על ידי מרן ראש הממשלה שליט''א
15 אוגוסט 2016, 04:22
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: אשכול החידות
תגובות: 1118
צפיות: 819695

Re: אשכול החידות

{ ARCHIVE_JUMP }
ראובן המרויח שמעון מקבל 3,000,000 וראובן מקבל 8,053,063.68 לפי החשבון שלנו יצאה התוצאה הבאה: 5,368,709.12 והרי החשבון המפורט כל 5 ימים בשורה נפרדת 0.01X2=0.02X2=0.04X2=0.08X2=0.16 0.16X2=0.32X2=0.64X2=1.28X2=2.56X2=5.12 5.12X2=10.24X2=20.48X2=40.96X2=81.92X2=163.84 163.84X2=327.68X2=655.36X2=1,310....
על ידי מרן ראש הממשלה שליט''א
15 אוגוסט 2016, 04:20
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: אשכול החידות
תגובות: 1118
צפיות: 819695

Re: השגחה פרטית

{ ARCHIVE_JUMP }
מחלוקת אחרונים. לי אין דיעה ברורה בנושא (אולי לא ראוי לקרוא לו קליפה וכו')... לא ראוי להעלות את שמו על דל השפתיים. (גם לא בתוספת המילה 'קליפה'). הוא בגדר 'חוטא ומחטיא', מתלמידיו של ירבעם בן נבט, אשר אין מספיקים בידו לעשות תשובה. ועדיין נראה כי כדאי להימנע בוודאי בתשעת הימים מלְלַשְׁהֵ"ר על זול...
על ידי מרן ראש הממשלה שליט''א
15 אוגוסט 2016, 03:57
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: דיון אודות הר' קוק (והשגחה פרטית)
תגובות: 280
צפיות: 139791

Re: השגחה פרטית

{ ARCHIVE_JUMP }
איני חושב שמתאים לספר סיפור השגחה

תוך כדי השמצת יהודי אחר עוכר ככל שיהיה ואת מי שיהיה.

והמסתפק יעשה שאלת חכם.

הרייששיבה.
על ידי מרן ראש הממשלה שליט''א
12 אוגוסט 2016, 07:28
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: דיון אודות הר' קוק (והשגחה פרטית)
תגובות: 280
צפיות: 139791

Re: אתה [אני] מחכה למשיח???

{ ARCHIVE_JUMP }
ידוע המעשה מאחד מצדיקי הדורות הקודמים (איזור ת"ר) שפרח מזכרוני זהות שמו, ששאל את אחד מיושבי שולחנו בעת סעודת הערב שלאחר תפילת ערבית, מה היה עושה אילו אליהו הנביא מגיע כעת ומבשר כי בעוד מעט קט חיש יבוא בן דויד גואלנו. אותו חסיד כמובן ענה לצדיק כי היה מחל בהכנות נפשו לבו ומוחו לקראת קבלת האי צדיק...
על ידי מרן ראש הממשלה שליט''א
09 אוגוסט 2016, 05:41
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: אתה [אני] מחכה למשיח???
תגובות: 11
צפיות: 3817

Re: *********אשכול הבדיחות *********

{ ARCHIVE_JUMP }
איא כתב: אני הכי אוהב לאבד את עשתונותיי, ואז לאסוף אותם בחזרה, עשתון עשתון.


צריך לשאול את ר' אבשלום דמן קוטבא
אם לפי חקר לשון הקודש המינוח הנכון
של עשתונות ביחיד הוא עשתון או שמא עשתונה או אחרת.
מי יגלה עפר מעינינו?
על ידי מרן ראש הממשלה שליט''א
05 אוגוסט 2016, 06:37
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: *********אשכול הבדיחות *********
תגובות: 5790
צפיות: 7373027

Re: החתונות החסידיות

{ ARCHIVE_JUMP }
סבא קשישא כתב:
סוס ורוכבו כתב:כיפתו פחות מג' על ג' אצבעות מחשש טומאה.


כיפה זו אנכי מכנה - 'כיפת הירדן' - ככתוב: "כיפת הירדן כל שהוא"...


ויש מרבותינו שכינוה "כיפת בנט"
על ידי מרן ראש הממשלה שליט''א
26 יולי 2016, 18:50
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: החתונות החסידיות
תגובות: 33
צפיות: 12629

? ? ? גזירת הגיוס ? ? ?

{ ARCHIVE_JUMP }
כראש ישיבה אוכל גם אני להעיד כי קיימת בירוקרטיה וסירבול בפעילות ועד הישיבות, שעיקר סיבתה בהכירי את הנפשות הפועלות הוא קיבוע (ריבוע) המיישר קו אוטומטית לכללים הפשוטים. וכל מי ששומע את טענות הרבנים (כהגרצמ"ז והגרחיד"ו, הטוענים על מאות! בחורים שמתגייסים בגללם) מבין שכל הבעיה היא עם מי שיש לו ...
על ידי מרן ראש הממשלה שליט''א
25 יולי 2016, 05:51
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: ! ! ! גזירת הגיוס ! ! !
תגובות: 2184
צפיות: 1040918

החתונות החסידיות, - מעין עולם הבא

{ ARCHIVE_JUMP }
יפה נהג חוזר בתשובה בהעלותו פורום על חתונות חסידיות בערב שיבסר בתמוז להעלות את ריר פינו כשאני נזכר שרק אנו בני אשכנז ריפת ותוגרמה סובלים במנהגי החורבן בעוד אחינו היקרים יוצאי מדינות משך ותירס אינם נוהגים מנהגים אלו אך להנקודה אומר כי איני מכיר דבר כזה "שיר שמתאים למועדון לילה" אולי כי לא ב...
על ידי מרן ראש הממשלה שליט''א
25 יולי 2016, 05:32
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: החתונות החסידיות
תגובות: 33
צפיות: 12629

מעלת ברסלב

{ ARCHIVE_JUMP }
על מעלת הרה"ק מברסלב לא נוכל לדון כאן בפורום כי קדושתו למעלה מקדושתנו על המחלוקת על דרכו לא נוכל להתכחש ואין נפק"מ מי מה כמה היתה התנגדות אבל לא כוווולם התנגדו. ומי שהוריד את החוברת שיצאה לאור ע"י אחד מארגוני חצר ברסלב יראה בפירוש כי ר' מיילאך מדבר בהקדמה על החשיבות של לימוד הליקוטי מ...
על ידי מרן ראש הממשלה שליט''א
25 יולי 2016, 05:18
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: המשפיע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א - מדבר במעלת ברסלב
תגובות: 103
צפיות: 42891

Re: *********אשכול הבדיחות *********

{ ARCHIVE_JUMP }
הבוס שלי אמר לי: תראה מה זה, גם שאתה עובד-אתה אוכל תוך כדי, אמרתי לו: תראה מה זה, גם שאני אוכל-אני עובד תוך כדי! הכל עניין של מבט . (מחמת זכויות יוצרים הבאתי כאן את הראשון שידוע שהשתמש ב עניין של מבט כלשונך) ידוע שהרה"ק מבארדיטשוב זיע"א ראה פעם יהודי פשוט עגלון שמשמן את גלגלי העגלה באמצע ...
על ידי מרן ראש הממשלה שליט''א
14 יולי 2016, 03:22
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: *********אשכול הבדיחות *********
תגובות: 5790
צפיות: 7373027
הקודם

חזור לחיפוש מתקדם