ביאור יקר בפרשת בלק - מיוחד לחו"ר הפורום

לדעת ולדון על הנעשה והנשמע בציבור החרדי.

המנהלים: יאיר, אחד

ביאור יקר בפרשת בלק - מיוחד לחו"ר הפורום

הודעה שלא נקראהעל ידי יאיר » 09 יולי 2017, 09:54

בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!
סמל אישי של המשתמש
יאיר
מנהל ראשי
 
הודעות: 15472
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: ביאור יקר בפרשת בלק - מיוחד לחו"ר הפורום

הודעה שלא נקראהעל ידי אחד ויחיד » 09 יולי 2017, 11:39

חסום
1221 איחוד הצלה, ראשונים להציל חיים.
סמל אישי של המשתמש
אחד ויחיד
 
הודעות: 4048
הצטרף: 15 דצמבר 2016, 20:26
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: ביאור יקר בפרשת בלק - מיוחד לחו"ר הפורום

הודעה שלא נקראהעל ידי יאיר » 09 יולי 2017, 11:44

ביאור יקר מאד בפרשת בלק - מיוחד לחו"ר הפורום
פורסם: 12 יולי 2016, 22:38
על ידי רון


הנה שמעתי מממו"ר הגאון (שליט"א) זצ"ל ביאור יקר מאד בפרשת בלק ששמע בצעירותו מחכ"א בגייטסהד ואינו מודפס בשום מקום רק בספרו של מורי ורבי.

וזה לשון הפסוקים "וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור פתורה אשר על הנהר ארץ בני עמו לקרוא לו לאמר. הנה עם יצא ממצרים הנה כסה את עין הארץ והוא יושב ממלי. ועתה לכה נא ארה לי את העם הזה וגו' אולי אוכל נכה בו ואגרשנו מן הארץ כי ידעתי את אשר תברך מברך ואשר תאר יואר" [במדבר כב' ה' - ו']

ויש להעיר בפסוקים אלו ד' קושיות.

א] לשם מה הקדימה התורה את מאמר בלק "הנה כיסה את עין הארץ". ורש"י פירש וז"ל סיחון ועוג שהיו שומרים אותנו עמדו עליהם והרגום". וצריך להבין למה חשובה הקדמה זו של בלק לבלעם.

ב] מדוע ביקש בלק מבלעם שיקלל את בנ"י, היה לו לבקש שיברך את מואב שינצחו [וכמ"ש בעצמו כי ידעתי אשר תברך מברך], וממילא בנ"י ינגפו בפניהם במלחמתם.

ג] צריך להבין הלשון של בלק "ועתה לכה ארה לי וגו' אולי אוכל נכה בו". וצ"ב שאין זה מן הנימוס לומר לבלעם שרק אולי יעזרו ברכותיו, ואין הדבר ודאי שיהיה כן רק ספק אם יעזרו ברכותיו [נתאר לעצמנו חסיד הנכנס לרבו ומבקש ברכה באומרו שהרי אם לא יועיל לא יזיק וכדי בזיון וקצף].

ד] וביותר קשה דמהמשך הכתוב "כי ידעתי את אשר תברך מבורך ואשר תאור יואר" משמע דהוא פשיטא ליה בודאות גמורה שקללתו של בלעם ודאי עושה פרי ולא רק על הספק, וסותר מה שאמר לפנ"כ "אולי".

וביאור הדברים הוא כך, דהנה בפרשה הקודמת מבואר ברש"י דסיחון נלחמו במואב וכבשום [עמון ומואב טיהרו בסיחון] ונעזרו בני סיחון בכח פיו של בלעם לנצח את מואב וכמ"ש רש"י בד"ה כי ידעתי וז"ל ע"י מלחמת סיחון שעזרתו להכות את מואב ע"כ.

ועתה היה בלק מסופק באיזה צורה עזר בלעם לסיחון, דאפשר הדבר בב' אופנים. א] דאפשר שבירך את סיחון ולכן ניצחו מכח שהיו מבורכים ומשום כך התגברו על מואב. ב] אפשר שקילל את מואב ולכן הפסידו לסיחון לפי שהיו מקוללים ונחותים מסיחון.

והנפ"מ בזה, מה יבקש כעת בלק מבלעם, האם לברך את מואב או לקלל את ישראל. דהדבר תלוי, דאם נימא שמואב הפסיד לסיחון ע"י שבלעם קילל את מואב, תו א"א לבקש שיברך את מואב לפי שמקוללים הם, וקללתו של בלעם מועילה בודאות "כי ידעתי וגו' ואשר תאור יואר". אך אם מה שסיחון ניצחו את מואב הוא מפני שבירך את סיחון, א"כ כעת במלחמת מואב עם ישראל יכול לבקש מבלעם שיברך את מואב שינצחו את ישראל.

ומיושב היטב למה הקדימה התורה "הנה כסה את עין הארץ" והיינו דסיחון נפלו לפני ישראל. דרוצה בלק להוכיח מזה דלא יתכן שבמלחמת סיחון ניצחו את מואב בגלל שבירך את סיחון, שא"כ איך נפלו לפני בנ"י. וע"כ שמה שסיחון ניצחו את מואב הוא מפני שקילל את מואב. וא"כ כבר א"א לבקש ברכה כעת עבור מואב לפי שהם מקוללים. ומה ששייך כן לעשות הוא רק לבקש שיקלל את ישראל וממילא יהיה ריע מזלייהו גם אצל ישראל ויהיו בשוה מול מואב ואז "אולי אוכל נכה בו", לפי שהמצב הוא ששקולים שניהם, וכוחותיהם שקולים וישאר המצב בתיקו.

ומיושב היטב למה אמר "אולי", לפי שאדרבא מפני שדבריו של בלעם מתקיימים בודאי, וכיון שכבר מוכח שקילל את מואב וקללתו מועילה בודאי, ממילא אפשר לבקש רק שיקלל את ישראל ואז יהיה מלחמה של ב' אומות המקוללות ע"י בלעם, ואז אולי מואב ינצח לפי שאין אומה עדיפא על חבירתה.

ש"י מד"ן ודפח"ח.

Re: ביאור יקר מאד בפרשת בלק - מיוחד לחו"ר הפורום
פורסם: 17 יולי 2016, 22:44
על ידי אמסטרדם

יפה מאוד!
תודה רבה

Re: ביאור יקר מאד בפרשת בלק - מיוחד לחו"ר הפורום
פורסם: 02 יולי 2017, 08:37
על ידי פלוריש

ביאור מחודד ביותר! אפיריון נימטיה לאותו חכם

Re: ביאור יקר מאד בפרשת בלק - מיוחד לחו"ר הפורום
פורסם: 02 יולי 2017, 09:10
על ידי דרומי

הברקה מיוחדת במינה. ייש"כ

Re: ביאור יקר מאד בפרשת בלק - מיוחד לחו"ר הפורום
פורסם: 02 יולי 2017, 09:34
על ידי אש משמים

חן חן על הדברים הנפלאים !
Re: ביאור יקר מאד בפרשת בלק - מיוחד לחו"ר הפורום
פורסם: 05 יולי 2017, 00:58
על ידי בעל קורא

יפה נחמד ומתוק ממש.
אלא שאפשר להסתפק בזה האם זה שקילל מישהו בעבר עשה אותו מקולל לנצח נצחים ולא יכול לברכו יותר?
ועוד יש להעיר, שאם כך שרק רצה שיהיו ישראל שווים למואב, למה כ"כ מנעו הקב"ה מללכת לקלל את ישראל, בתחילה שלא נתנו ללכת, ואח"כ שהעמיד לו מכשולים, ואח"כ שהפך הקללות לברכות, אם אחר כל הקללות בסך הכל יעמדו בשווה ואין מניעה שישראל ינצחו גם אחר קללותיו. ובפרט לפי מה שמובא שרצה לומר "כלם" שאז אם יתקיימו קללותיו הרי לכאורה ודאי שמואב ינצחו את ישראל.

Re: ביאור יקר מאד בפרשת בלק - מיוחד לחו"ר הפורום
פורסם: 05 יולי 2017, 21:05
על ידי הגהמ

בעל קורא כתב:
יפה נחמד ומתוק ממש.
אלא שאפשר להסתפק בזה האם זה שקילל מישהו בעבר עשה אותו מקולל לנצח נצחים ולא יכול לברכו יותר?
ועוד יש להעיר, שאם כך שרק רצה שיהיו ישראל שווים למואב, למה כ"כ מנעו הקב"ה מללכת לקלל את ישראל, בתחילה שלא נתנו ללכת, ואח"כ שהעמיד לו מכשולים, ואח"כ שהפך הקללות לברכות, אם אחר כל הקללות בסך הכל יעמדו בשווה ואין מניעה שישראל ינצחו גם אחר קללותיו. ובפרט לפי מה שמובא שרצה לומר "כלם" שאז אם יתקיימו קללותיו הרי לכאורה ודאי שמואב ינצחו את ישראל.

נראה לי שזה כבר גובל על הכלל ש'אין משיבין על הדרוש', אבל בכל זאת (נישט אף דרוש ג'רעדט)... לקושיא ראשונה אולי יש להביא ראיה שעברתם שמורה לנצח ממה שאמר אאע"ה לאליעזר 'ואין ארור מתדבק בברוך', הרי שאין עצה ואין תבונה (אם לא שנאמר דשאני התם שהמקלל - נח - כבר לא היה בחיים אבל בעלמא המקלל עצמו אפשר להסיר קללתו). ועל קושיא שנייה י"ל שכוונתו של בלק היה לערוך מלחמה, ועל העימות במלחמה א"א לדעת מי יכריע את מי שאפילו אם תתקיים קללתו של בלעם אינה אמורה להתקיים דוקא בעת מלחמתם עם מקוללים דכוותייהו.

מה שכן יש לשאול הוא מהו שם הרב, ומהו שם הספר שבו הדברים אמורים להופיע?

Re: ביאור יקר מאד בפרשת בלק - מיוחד לחו"ר הפורום
פורסם: 06 יולי 2017, 07:08
על ידי אמיר כרמי
הגהמ כתב:

מה שכן יש לשאול הוא מהו שם הרב, ומהו שם הספר שבו הדברים אמורים להופיע?

ג"א מצטרף לשאלה

Re: ביאור יקר מאד בפרשת בלק - מיוחד לחו"ר הפורום
פורסם: 06 יולי 2017, 09:33
על ידי רון
אמיר כרמי כתב:
הגהמ כתב:

מה שכן יש לשאול הוא מהו שם הרב, ומהו שם הספר שבו הדברים אמורים להופיע?

ג"א מצטרף לשאלה


אחד מגדולי ראשי הישיבות זצ"ל בארץ ישראל.

Re: ביאור יקר מאד בפרשת בלק - מיוחד לחו"ר הפורום
פורסם: 09 יולי 2017, 08:52
על ידי יאיר

נפלא ביותר!

הנני להציע ביאור דומה אך אחר (הפוך!) העונה על שאלות המובאות לעיל ושאלות נוספות.

בלעם בירך את סיחון לפני המלחמה עם מואב ולכן ניצחום, לאחר מכן בירך את מואב [כמובא באוה"ח (מבמב"ר) על הפס' 'ארה לי' שבלק בורך ע"י בלעם] ומדוע הוצרך בלק לקלל את ישראל? משום שידע שגם הם מבורכים (ובפרט שניצחו את סיחון) שהרי היה ידוע מכבר, שאברהם אבי אומתם היה מבורך (כדאמר לאליעזר עבדו 'בני ברוך וכו' כמובא לעיל)

וכן אמר מפורש ה' לבלעם "לא תאר את העם כי ברוך הוא" ולכן היו כביכול שוים ושקולים מואב וישראל ורצה בלק להרע את ישראל מברכתם ולכן ביקש מבלעם לקללם כדי שאולי תיתפס הקללה בהם ויצליח להכותם ולגרשם לכל הפחות.

Re: ביאור יקר מאד בפרשת בלק - מיוחד לחו"ר הפורום
פורסם: 09 יולי 2017, 09:16
על ידי רון
יאיר כתב:
נפלא ביותר!

הנני להציע ביאור דומה אך אחר (הפוך!) העונה על שאלות המובאות לעיל ושאלות נוספות.

בלעם בירך את סיחון לפני המלחמה עם מואב ולכן ניצחום, לאחר מכן בירך את מואב [כמובא באוה"ח (מבמב"ר) על הפס' 'ארה לי' שבלק בורך ע"י בלעם] ומדוע הוצרך בלק לקלל את ישראל? משום שידע שגם הם מבורכים (ובפרט שניצחו את סיחון) שהרי היה ידוע מכבר, שאברהם אבי אומתם היה מבורך (כדאמר לאליעזר עבדו 'בני ברוך וכו' כמובא לעיל)

וכן אמר מפורש ה' לבלעם "לא תאר את העם כי ברוך הוא" ולכן היו כביכול שוים ושקולים מואב וישראל ורצה בלק להרע את ישראל מברכתם ולכן ביקש מבלעם לקללם כדי שאולי תיתפס הקללה בהם ויצליח להכותם ולגרשם לכל הפחות.


כיוון יפה מאד,
אך לא יתיישב עיקר השאלה שהערנו "אולי" שמשמעו ספק ומאידך "ידעתי" שהוא ודאות שדבריו קיימים.

Re: ביאור יקר מאד בפרשת בלק - מיוחד לחו"ר הפורום
פורסם: 09 יולי 2017, 09:22
על ידי יאיר

מדוע? הרי כיון ששניהם מבורכים, מעתה "אולי" מהני הקללה (אחר שהם כבר מבורכים) וא"ש ודו"ק.

(מ"מ שאלות יש על שני הביאורים)
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!
סמל אישי של המשתמש
יאיר
מנהל ראשי
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 15472
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: ביאור יקר בפרשת בלק - מיוחד לחו"ר הפורום

הודעה שלא נקראהעל ידי חזן » 09 יולי 2017, 14:27

מענין לענין,
היות שהיום הוא יומא דהילולא של אור החיים הקדוש זכותו יגן עלינו, אצטט דבר אחד כהמשך הנ"ל.

כי ידעתי את אשר תברך מבורך. ויש להעיר בענין זה בשלמא מה שהיו צודקין קללותיו של בלעם יש ב' טעמים בדבר, א' להיותו רע עין, והב' שהיה יודע רגע באפו כמאמרם ז"ל, והיה מקלל ברגע הזעם, אבל הברכה אין מציאות שתתקיים מפיו.
ונראה כי לעולם ברכת בלעם כברכת חמור, אלא שהרשע היה מערים, כשהיה רואה באצטגנינות שפלוני יעלה לגדולה וכדומה, היה עושה שמברכו, וכשבא הדבר ומתברך חושב שברכתו של בלעם גרמה, ולא כן הוא אלא מזלו גרם, וכמו כן עשה לבלק, שראה בכוכבו שעתיד למלוך במואב וברכו בדבר עצמו לרמותו כי הוא הסובב.
סמל אישי של המשתמש
חזן
 
הודעות: 1026
הצטרף: 17 ספטמבר 2014, 12:07
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: ביאור יקר בפרשת בלק - מיוחד לחו"ר הפורום

הודעה שלא נקראהעל ידי 1010 » 28 יוני 2018, 16:54

הקפצה לרגל פרשת השבוע.
סמל אישי של המשתמש
1010
 
הודעות: 6092
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב


חזור אל חרדים לדעת

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: סבא קשישא, שיינע איד ו־86 אורחים