ווארט לפרשת בלק

לדעת ולדון על הנעשה והנשמע בציבור החרדי.

המנהלים: יאיר, אחד

ווארט לפרשת בלק

הודעה שלא נקראהעל ידי חזן » 27 יוני 2018, 14:26

בגמרא (ברכות י"ב ע"ב):
בקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע, ומפני מה לא קבעוה, משום טורח צבור. ומאי טעמא שבקשו לקבוע, משום דכתיב בה האי קרא "כרע שכב כארי וכלביא מי יקימנו". ופירש"י, "כרע שכב" דדמי לבשכבך ובקומך.

והוא תמיה גדולה, לפי שנרמז בפרשת בלק 'בשכבך ובקומך' לפיכך היא יותר חשובה משני פרשיות "ואהבת" "והיה אם שמוע", אם לא משום טורח צבור?

ואפשר לתרץ, דהנה בשם הצדיקים היו נקרא פרשת בלק = "פרשת האמונה", וכמובא בשו"ת חתם סופר (יו"ד ח"ב סי' שנ"ו),

וזה לשונו:

הנה אין לנו בכל התורה שום דבר שאין אנחנו בעצמנו עידי ראיה, חוץ מפרשת בלעם, כי כל מופת מצרים ומדבר, את הכל ראו עינינו ונעשה לפני ששים רבוא, ולא נשאר אחד מכל ישראל בחוץ שלא ראה בעיניו, אין האבות מנחילים שקר לבניהם, והוה ליה כאלו ראינו בעינינו, ואפילו חידוש עולם ומעשה נחש בגן עדן והמבול והפלגה כבר כתב הרמב"ן הרי אדם הראשון ראה עצמו יחידי בלי אב ואם ומעשה גן עדן וגירושו, והוא דיבר פנים אל פנים עם שם בן נח רבו של יעקב אבינו ע"ה, כי בן חמשים היה יעקב כשמת שם, וקיבל ממנו כל הנ"ל עם מעשה מבול והפלגה, והוא סיפר לבניו, ועמרם שמע מלוי, ואמרו לבניו משה ואהרן, וכל הדור ההוא קבלו כן מאבותיהם, ובכל הדורות כל הנעשה לזקן זקנים הרי הוא כאלו נעשה בפניהם ממש, ואי אפשר להכחיש.

חוץ מפרשת בלעם, מי הגיד לנו מה היה בין מלך מואב ובין קוסם אחד בלעם שבא אליו אל ארצו, ולמה בא ומי הביאו, ומי ידע שבנה מזבחות ושרצה לקלל ונהפך לברכה, מי בא בסודם, וישראל היו שרוים במדבר, ואם הם עמדו בארץ מואב בראש הפסגה וראו למטה אל המדבר למרחוק, מאין ידעו יושבי מדבר שמביטים עליהם מראש ההר הזה ושמנחשים עליהם, ואפילו משה רבינו ע"ה לא ידע, ורק מפה הקב"ה ית"ש נכתבו הדברים, והנביא צווח 'זכר נא מה יעץ בלק' וגו'. והנה המאמין בכל התורה ובמצותיה רק מסתפק בפרשת בלעם, הרי הוא כופר בה' אלקינו ה' אחד, ולא יאמר אדם שפרשת בלעם היא עיקר מעיקרי התורה שבנו עליו בנין, ומכל מקום הכופר בה כופר בעיקר. והוא הדין ומכל שכן בגאולה אחרונה המפורשת מפי ה' למשה רבינו ע"ה, אם יהיה נדחך בקצה השמים וגו' וכפר אדמתו עמו וכיוצא בו. ה' הטוב והמטיב ייטיב לנו ויורנו מארחותיו, ונלכה בדרכיו ונהיה ממבורכיו, לשמור תורותיו וחוקותיו, נעלה לציון ברננים ודבר אלקינו נשמע פנים אל פנים.
סמל אישי של המשתמש
חזן
 
הודעות: 1026
הצטרף: 17 ספטמבר 2014, 12:07
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

חזור אל חרדים לדעת

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: סבא קשישא, שיינע איד ו־93 אורחים